Zpět

Šetříme životní prostření

Přidáno: 27. 6. 2019 08:32:14 Počet shlédnutí: 1898

27 Červen 2019

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí

Šetříme životní prostření

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí


Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně
tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost má jako výrobce / dovozce povinnost
zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již
14 let za nás stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše
společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní
ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme
recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně
přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 43,47
MWh elektřiny, 3 088,17 litrů ropy, 165,99 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 7,99 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 34,42 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním odpadů, a to jakýchkoli, takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Následně v roce 2019 jsme následně uspořili, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů  dalších 54,60 MWh elektřiny, 3 941,82 litrů ropy, 12,5 t primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 17,27 tun CO2 ekv., 212,44 t SO2 ekv=snížení okyselování přírody

certifikát 2019

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení